Satsa på att bli elektriker

Elektriker är alltid efterfrågade. Det råder brist på kvalificerade yrkesmän och efterfrågan på deras tjänster ökar bara. Elektriker spelar en viktig roll i vårt samhälle och de behövs både i bostäder och i kommersiella miljöer. De installerar, reparerar och underhåller elektriska system. De inspekterar också elektrisk utrustning för att se till att den är säker och uppfyller kraven. Utan elektriker skulle vår värld se annorlunda ut. Om du funderar på detta jobb så har det aldrig funnits en bättre tidpunkt att göra det. Efterfrågan på kvalificerade arbetskraft är stor och belöningen kan vara stor. Med så många möjligheter finns det ingen anledning att inte satsa på en karriär inom detta område. Enligt en undersökning gjord i Alsike så är bristen bara där mycket stor, och då är prognosen att det är ännu värre i andra delar av landet.

Jobbmöjligheterna är goda. Sysselsättningen beräknas öka med 10 procent mellan 2019 och 2029, vilket är mycket snabbare än genomsnittet för alla yrken. Tillväxten kommer att drivas av behovet av att uppgradera elnätet och installera fler förnybara energikällor, såsom solpaneler och vindkraftverk. Dessutom förväntas byggbranschen återhämta sig efter en nedgång under den stora recessionen, vilket ytterligare ökar efterfrågan på elektriker. Även om de flesta lär sig sitt yrke genom en lärlingsutbildning börjar vissa med att fullfölja ett tekniskt skolprogram. De måste genomföra fortbildningskurser för att hålla sig uppdaterade om den senaste tekniken och säkerhetsstandarderna. De som fullföljer en lärlingsutbildning eller ett tekniskt skolprogram kan bli elektrikergesäll och kan så småningom leda andra arbetare. Utsikterna till arbete bör vara bäst för dem som har formell utbildning eller en bred erfarenhet. Med rätt utbildning och erfarenhet har du möjlighet att arbeta med en mängd olika projekt. De kan arbeta i bostäder eller kommersiella miljöer och kan komma att driva ett eget företag. Karriären är både givande och utmanande.